Top

Rolsteiger opbouwen

Een rolsteiger opbouwen? Hoe gebruik je bepaalde producten van Rolsteigershop? Alle informatie vind je op deze pagina.


Om snel je specifieke vraag te kunnen beantwoorden kun je via de links in onderstaande inhoudsopgave snel naar het specifieke onderwerp navigeren. Alle informatie is aan de hand van de nieuwste regelgeving opgesteld.

Staat je onderwerp er niet bij? Of heb je een aanvullende vraag?
Bel of mail ons dan voor de informatie.


Inhoudsopgave: 

Algemene info bij rolsteiger opbouwen


Waarschuwing

Deze handleiding geeft instructies voor het correct opbouwen en veilig gebruiken van aluminium rolsteigers. De gebruiker is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de handleiding op de bouwplaats, tijdens opbouw en gebruik. De gebruiker moet er van verzekerd zijn, dat de met de opbouw belaste personen de instructies hebben gelezen en begrepen, en dus in staat zijn de steigers veilig op te bouwen.

Toepassing

Rolsteigers zijn bedoeld om diverse, voornamelijk lichte, werkzaamheden op hoogte uit te voeren waarbij een stevige, stabiele en veilige werkvloer vereist is. De rolsteiger is niet bedoeld om te worden toegepast als traptoren om toegang te verschaffen tot andere constructies. Raadpleeg bij twijfel steeds leverancier of fabrikant.

Persoonlijke bescherming en hulpmiddelen

 1. Draag altijd werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en veiligheidshelm
 2. Gebruik bij het werken op hoogte een life-line
 3. Gebruik een stevig touw t.b.v. het omhoog hijsen van onderdelen

Voorbereiding

Voor het opbouwen en afbreken van de rolsteiger zijn minimaal 2 personen nodig.
Sorteer de diagonaal en horizontaal schoren op lengte.

Maximum belasting ASC rolsteiger

Toegestane belasting van de rolsteiger is 250 kg, gelijkmatig verdeeld per platform.
Platforms zijn klasse 3. De maximale belasting per toren is totaal 750 kg.
De maximale horizontale belasting is 30 kg.
Overschrijd deze belastingen nooit!

Maximale werkhoogte voor rolsteigers

Type Binnen
zonder wind
Buiten
met wind
Gefixeerd
Rolsteiger smal (0.75 mtr)
Met stabilisatoren
10 m 8 m 14 m
Rolsteiger breed (1.35 mtr)
Met stabilisatoren
14 m 10 m 22 m


Rolsteigers en weersomstandigheden

Neem voorzorgsmaatregelen wanneer u de steiger plaatst op een locatie waar de blootstelling aan wind hoog is. Houdt ook rekening met het tunneleffect. Dit is b.v. als de steiger in een open gebouw staat, op een hoek van een gebouw of in een smalle ruimte tussen twee gebouwen. De windbelasting is dan extra hoog.

Houdt bij windbelasting de volgende aanwijzingen in acht:
 • Zorg dat de steiger verankerd is aan een gebouw of een andere daarvoor geschikte constructie.
 • De steiger altijd verankeren als deze is voorzien van een doorwerktent of overkapping.
 • Bij windkracht 6 Beaufort of hoger niet meer werken op de steiger. Haal tevens de platforms en zeilen uit de steiger om te voorkomen dat deze om kan waaien.

Verankering

 • Brede rolsteigers (135-150) verankeren vanaf 9.0 meter platform hoogte.
  Bij gebruik zonder stabilisatoren verankeren vanaf 7.0 meter platformhoogte.
 • Smalle rolsteigers (75-90) verankeren vanaf 7.0 meter platform hoogte.
  Bij gebruik zonder stabilisatoren verankeren vanaf 5.0 meter platform hoogte
Steeds om de 4 meter verankeren aan beide zijden van de steiger.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de verankering welke per situatie kunnen verschillen. De wijze van
verankering dient altijd ter plaatse door een deskundige bepaald te worden (de meest gebruikte wijze is stalen
muurankers in combinatie met schroefogen).

Sneeuw en ijs

Verwijder sneeuw en ijs van de steiger alvorens te gaan werken en strooi indien nodig zand op de werkvloer tegen
wegglijden. Volg het weerbericht en jouw gezond verstand voor het bepalen van de weersomstandigheden.

Omgevingsaandachtspunten opbouwen rolsteiger

 1. Zorg dat de steiger op een verharde ondergrond staat.
 2. De steiger moet altijd recht en waterpas staan. Gebruik de wielspindels op de juiste manier, dus niet om de vloerhoogte aan te passen, maar alleen om de steiger waterpas te stellen.
 3. Gebruik de steiger nooit vlakbij niet geïsoleerde elektrische installaties of machines.
 4. Plaats de steiger nooit op opgestapelde stenen of planken e.d.
 5. Wanneer steigers niet gebruikt worden, moeten zij verankerd worden. Neem voorzorgsmaatregelen zodat onbevoegde personen de steiger niet kunnen beklimmen.

Algemene gebruiksvoorschriften

 1. Laat geen gereedschap of puin op de werkvloer liggen.
 2. Klim of sta niet op de diagonaal of horizontaal schoren.
 3. Klim altijd aan de binnenkant van de steiger naar boven. Gebruik hiervoor platforms met een luik bij een smalle steiger.
 4. Zorg dat alle wielen op de rem staan, vóór het beklimmen van de steiger.
 5. Plaats geen ladders, trappen, kisten of andere hulpmiddelen op de werkvloer om de hoogte van de rolsteiger te vergroten.
 6. Bevestig altijd stabilisatoren aan de steiger en veranker indien mogelijk de steiger aan een gebouw of een andere daarvoor geschikte constructie.
 7. Plaats veiligheidsleuningen en schopranden op alle werkplatformen.
 8. Controleer of alle borgclips juist geplaatst zijn (bij HT: altijd in borggat laten zitten). Bouw een steiger nooit op zonder de borgclips te gebruiken. Uitzondering hierop is uiteraard de Euro rolsteiger met zelfborgende verbindingspennen.
 9. Indien deze zijn vereist, moeten stabilisatoren altijd zijn aangebracht. Gebruik alleen goede stabilisatoren en de juiste verankering om de steiger te ondersteunen.
 10. Bevestig geen lier of hijstakel aan de steiger maar hijs de onderdelen, materialen en gereedschappen (evt. in een emmer of bak) met een touw omhoog.
 11. Rolsteigers zijn niet ontworpen om te worden opgehesen of opgehangen.
 12. Werk nooit op een niet complete steiger.
 13. Plaats “tijdelijk” verwijderde onderdelen na werkzaamheden direct weer terug.
 14. Zuren en chemische producten kunnen corrosie veroorzaken aan het aluminium, dit kan de stevigheid van het aluminium aantasten. Raadpleeg jouw leverancier voor eventuele voorzorgsmaatregelen.

Verplaatsen van een rolsteiger

 1. Verplaats de steiger bij voorkeur met 2 personen.
 2. Verplaats de steiger niet bij windkracht 4 Beaufort of meer.
 3. Zorg ervoor dat alle mensen en losse materialen van de steiger zijn.
 4. Laat de stabilisatoren in dezelfde positie zitten, maar licht de stabilisatoren een paar centimeter boven de grond om het verrijden te vergemakkelijken.
  Kan dit niet, breek dan de steiger af voor verplaatsing.
 5. Trek bij het zijdelings verplaatsen zo voorzichtig mogelijk aan de basis om overhellen te voorkomen.
 6. Controleer of de ondergrond vlak en stevig genoeg is om de steiger te kunnen dragen.
 7. Kijk uit voor overhangende kabels en andere obstakels, zowel op de grond als in de lucht.
 8. Controleer na het verplaatsen van de steiger of deze weer waterpas staat, de stabilisatoren weer stevig op de grond staan en de wielen weer op de rem staan, en breng de eventuele verankering opnieuw aan. Voldoet de omgeving niet aan één van bovenstaande eisen? Breek de rolsteiger dan af en bouw deze opnieuw op.

Algemene onderhoudsvoorschriften

 1. Zorg dat het steigermateriaal schoon is, in het bijzonder de verbindingspennen. De frames moeten makkelijk in en uit elkaar gaan.
 2. Verwijder vuil en verf van het schroefdraadgedeelte van de verstelbare spindels. Indien nodig wat olie aanbrengen.
 3. Als onderdelen niet goed werken, controleer deze op vuil, verf, betonresten, vervorming e.d.
 4. Probeer niet met hamers of ander gereedschap de onderdelen weer werkend te krijgen.
 5. Zorg dat de sporten van de frames schoon zijn.
 6. Zorg dat de pal van de haak van de diagonaal en horizontaal schoren schoon is, en smeer deze indien nodig met een beetje olie.
 7. Behandel het materiaal voorzichtig, laat geen onderdelen op een harde ondergrond vallen. Dit kan de kwaliteit van het materiaal verminderen.
 8. Beschadigde of verkeerde onderdelen mogen niet worden gebruikt.
 9. Vervang tijdig ontbrekende en kapotte onderdelen.
 10. Laat jouw steiger één maal per jaar door een gecertificeerd bedrijf inspecteren.

Checklist voor rolsteigers volgens de VSB

Deze controlelijst is bedoeld voor standaard rolsteigerconfiguraties die zijn opgebouwd volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Algemeen

 1. Kunnen de geplande werkzaamheden op een veilige manier met deze rolsteiger worden uitgevoerd?
 2. Staat de rolsteiger op een voldoende horizontale, vlakke en draagkrachtige ondergrond?
 3. Zijn er maatregelen getroffen voor verkeer en/of passanten?
 4. Is er rekening gehouden met mogelijke obstakels (deuren, luifels en/of elektriciteit).
 5. Zijn alleen in geïnspecteerde en in goede staat verkerende onderdelen gebruikt?
 6. Staan de wielen op de rem?

Stijfheid / stabiliteit

 1. Staat de steiger waterpas?
 2. Is de rolsteiger compleet?
 3. Zijn er voldoende diagonalen en horizontalen geplaatst, op de juiste positie gemonteerd?
 4. Zijn de stabilisatoren juist geplaatst?
 5. Indien verankering noodzakelijk: is de rolsteiger juist verankerd? (Houd hierbij tevens rekening met doorwerk- en reclamezeilen!)
 6. Zijn alle onderdelen geborgd?
 7. Is de steiger opgebouwd conform de handleiding opbouw en gebruik van de fabrikant?
 8. Kunnen de werkzaamheden met de gerealiseerde werkvloerhoogte veilig worden uitgevoerd?

Opgang

 1. Is de rolsteiger aan de binnenzijde veilig te beklimmen?
 2. Zijn er voldoende rustbordessen? (verspringende bordessen om de 2 meter of om de 4 meter geheel dicht gelegd)
 3. Zijn de rustbordessen voorzien van heup en knie leuningen?

Werkvloer

 1. Zijn er op de werkvloer heup- en knieleuningen gemonteerd?
 2. Zijn er op de werkvloer kantplanken gemonteerd?
 3. Is de werkvloer volledig dicht gelegd?
 4. Zijn de platformen tegen opwaaien geborgd?

Deze controlelijst dient na het opbouwen van de rolsteiger te worden gehanteerd.
Daar waar met ‘nee’ is geantwoord, dienen passende maatregelen te worden genomen. Vraag eventueel om
advies bij jouw leverancier of fabrikant.

Terug naar inhoud

 

ASC, ASC HT en ASC Euro rolsteiger opbouwen

Onderdelen – Benaming en beschrijving

Opbouw frames:
Frames zijn beschikbaar in verschillende hoogten, 7 sporten (2 m), 4 en 2 sporten (1 m), zodat je altijd de juiste steigerhoogte kunt bereiken. Verstelbare binnenpoten/spindels mogen niet gebruikt worden om de steiger te verhogen.
Frames zijn gemakkelijk te herkennen aan het aantal sporten. Leuning frames (2 sporten) worden gebruikt als laatste frame bovenop het hoogst geplaatste frame.
De opbouwframes hebben een sportafstand van 28 cm zodat je eenvoudig naar boven kunt klimmen langs de binnenzijde van de steiger.

Bij ASC opbouwframes dienen losse borgclips gebruikt te worden om de frames te bevestigen.

Verstelbare spindels met zwenkwielen:
Zwenkwielen zitten vast aan de wielspindel. De wielspindels worden in het frame gehouden door een uniek klemsysteem. De verstelbare wielspindels gaan in de onderkant van het frame en hebben een verstelbare moer, die om het schroefdraad van de spindel draait. Voor de fijne afstelling hoeft u de grote moer alleen rond te draaien. De zwenkwielen zijn voorzien van een dubbel werkende rem, die altijd geblokkeerd moet staan tijdens het gebruik van de steiger. De rem wordt in werking gesteld door het gekleurde vlak naar beneden te trappen.

Kantplankset:
Een kantplankset bestaat uit;
- 4 kantplankhouders
- 2 lange kantplanken
- 2 korte kantplanken
Zorg dat de kantplankset altijd aansluit op het platform, zoals afgebeeld op de foto hiernaast.

Schoren:
Er zijn 2 soorten schoren, de horizontaal schoor en de diagonaal schoor. Horizontaal schoren zijn gemakkelijk te herkennen, zij hebben dezelfde lengte als het platform. Diagonaal schoren zijn langer en worden steeds diagonaal geplaatst vanaf de 2de sport van het frame naar de 6de sport van het tegenoverstaande frame.

Schoorklauwen:
De klauwen klikken automatisch dicht. Om deze te verwijderen de pal wegtrekken en de schoor optillen. Controleer steeds de werking van de klauwen. Gebruik nooit gereedschap bij het verwijderen.

Xframe voorloopleuningen:
Sinds 1-1-2018 is het verplicht eerst een heupleuing te plaatsen alvorens het werkplatform aan te brengen. Hiervoor worden de zogenaamde voorloopleuningen gebruikt. Bij de ASC rolsteiger zijn dit de Xframes.

Stabilisatoren:
Stabilisatoren moeten altijd geplaatst worden bij steigeropbouw vanaf 4,20 m vloerhoogte (6,20 m bij de brede steigers). Stabilisatoren worden geleverd in een verstelbare uitvoering. Ze worden bij een vrijstaande steiger geplaatst als in figuur B en bij een steiger die tegen een gebouw staat als figuur A.

Platforms:
Het platform waar op gewerkt wordt dient altijd helemaal dicht te liggen, dus 2 platforms naast elkaar in een brede rolsteiger.
De platforms zijn uitgerust met een stormbeveiliging vergrendeling zodat deze bij wind niet uit de steiger kunnen waaien. Deze borgvergrendeling is uitgevoerd met een zelfborgend systeem.

Onderdelen rolsteiger opbouwen

 1. De rolsteiger bestaat uit de volgende onderdelen:
 2. Verstelbare spindel met wiel
 3. Diagonaal schoor
 4. Opbouwframe 7 sporten (zonder borgclips onderin i.v.m. de wielen
 5. Opbouwframe 7 sporten
 6. Horizontaal schoor
 7. Leuningframe 2 sporten
 8. Platform met luik
 9. Kantplankset
 10. Stabilisator (bij gebruik vanaf 4 meter platformhoogte)
 11. Platform zonder luik
 12. X-frame voorloopleuning

Zie voor een complete samenstellingslijst bij de diverse werkhoogtes onze steigerdelentabel.

Rolsteiger opbouwen

 1. Steek de rolsteigerwielen met spindels in de onderzijde van het frame.
  Rolsteiger opbouwen

 2. Klik een horizontaal schoor aan de verticale buis van het onderste frame en laat de andere kant van de schoor op de grond rusten.
  Rolsteiger opbouwen

 3. Klik nu de horizontaal schoor aan het andere frame, beide frames blijven nu recht staan (Let bij de Euro en HT opbouwframes op dat de borgnokken naar binnen toe gericht zijn). Plaats daarna nog een horizontaal schoor aan de andere onderzijde van de frames.
  Rolsteiger opbouwen

 4. Plaats de 4 diagonaal schoren op de 2de sport van het frame en klik ze op de 6de sport van het tegenover gestelde opbouwframe. Indien het beter uitkomt is van de 1e sport naar de 5de sport ook mogelijk.
  Rolsteiger opbouwen

  Gebruik bij een steiger van 135 cm en 150 cm breed altijd 4 diagonalen per sectie. Bij steiger van 75 cm en 90 cm breed dien je minimaal 2 diagonalen per sectie te gebruiken.

 5. De basissectie dient nu zorgvuldig waterpas te worden gesteld. Dit kan worden gedaan met de spindelverstelling op de wielen. De maximale hellingshoek is 1%.
  Rolsteiger opbouwen

 6. Leg nu een platform op de 3de of 4de sport in de steiger om verder te gaan met opbouwen.
  Rolsteiger opbouwen

 7. Plaats de stabilisatoren en zorg dat deze stevig op de grond staan.
  Plaats een koppeling, indien mogelijk, altijd direct onder een sport (ter voorkoming van wegschuiven van de koppeling).
  Rolsteiger opbouwen

 8. Plaats nu de volgende frames op de basissectie en monteer de diagonale schoren (HT en Euro frames dienen onder een kleine hoek op de verbindingspennen te worden geplaatst) . Door het bevestigen van de diagonaal schoren vanaf de 2de sport worden beide opbouwframes een star geheel.
  Rolsteiger opbouwen

 9. Door het gebruik van een borgclip bij de ASC en HT opbouwframes (bij HT kan de borgclip in het frame blijven zitten) en de zelfborgende nok bij de Euro opbouwframes worden de frames onderling aan elkaar vergrendeld.
  Rolsteiger opbouwen

 10. Plaats de Xframe voorloopleuning op de hoogste sport van het laatste opbouwframe. Indien de steiger meer dan 15 cm van de gevel staat dienen 2 Xframes te worden geplaatst.
  Xframes plaatsen

 11. Leg nu het volgende platform in de steiger.
  Plaats platformen

 12. Je kunt nu het platform veilig betreden omdat de voorloopleuningen aanwezig zijn (conform de nieuwe regelgeving van 1-1-2018).
  Platform betreden

 13. Je hebt nu een leuning rondom. Indien je de steiger nog hoger wilt opbouwen moeten eerst horizontaal schoren worden geplaatst.
  Leuning Rondom

 14. Plaats horizontaal schoren ter hoogte van het onderste en bovenste deel van het Xframe.
  Schoren plaatsen

 15. Plaats 2 nieuwe opbouwframes en verplaats de Xframes naar boven.
  Herhaal stappen

  Je kunt punten 10 tot en met 14 blijven herhalen tot je de gewenste hoogte hebt bereikt. Hijs onderdelen met een touw naar boven.

 16. Plaats nu eventueel nog de leuningframes (als je het platform op de bovenste 3 sporten van het laatste frame wilt gebruiken) en plaats voor de laatste maal het Xframe als leuning op knie en heup hoogte.

 17. Als de steiger op de gewenste hoogte is plaats je een dichte werkvloer (2 platforms naast elkaar). Je mag alleen werken op een volledig dicht gelegde werkvloer! Het platform met luik moet aan de buitenzijde van de vloer scharnieren (dat wil zeggen van binnenuit naar buiten, zie afbeelding).
  Rolsteiger opbouwen

 18. Plaats de kantplankset rond de werkvloer.
  Rolsteiger opbouwen

 19. Controleer bij ieder gebruik of: de steiger nog in het lood staat, de wielen op de rem staan, de stabilisatoren goed vast staan, alle onderdelen nog aanwezig zijn en eventuele verankeringen nog vast zitten.

 20. Demontage: voor het afbreken van de rolsteiger kunnen de onderdelen in omgekeerde volgorde worden verwijderd. Dus: beginnen met de kantplankset, dan de bovenste horizontaal schoren, de leuningframes, etc.


Een smalle rolsteiger opbouwen?

Je kunt bijna dezelfde opbouwmethode gebruiken als bij de brede rolsteiger. Een aantal punten wijkt iets af, namelijk;
- Je gebruikt per sectie 2 diagonale schoren i.p.v. 4 bij de brede rolsteiger.
- Je gebruikt alleen platforms met luik zodat je de steiger via de binnenzijde kunt beklimmen.
Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld configuratie. Dit is de standaard 8,20 m werkhoogte smalle rolsteiger.

Rolsteiger opbouwen

Terug naar inhoud


 

Rolsteiger opbouwen met AGS of AGS XS voorloopleuningen


Onderdelen – Benaming en beschrijving

Opbouw frames:
Frames zijn beschikbaar in verschillende hoogten, 7 sporten (2 m), 4 en 2 sporten (1 m), zodat je altijd de juiste steigerhoogte kunt bereiken. Verstelbare binnenpoten/spindels mogen niet gebruikt worden om de steiger te verhogen.
Frames zijn gemakkelijk te herkennen aan het aantal sporten. Leuning frames (2 sporten) worden gebruikt als laatste frame bovenop het hoogst geplaatste frame.
De opbouwframes hebben een sportafstand van 28 cm zodat je eenvoudig naar boven kunt klimmen langs de binnenzijde van de steiger, welke wettelijk is vastgelegd in de normeringen en in de Warenwet (optrede binnen 30 centimeter). Op de eerste sport dien je (bij verder opgedraaide wielen) onze hulpsport te plaatsen. 

Bij ASC opbouwframes dienen losse borgclips gebruikt te worden om de frames te bevestigen.


Verstelbare binnenpoten en zwenkwielen
De verstelbare wielspindels gaan in de onderkant van het frame en hebben een verstelbare wartel, die op de schroefdraad van de spindel draait. Voor fijn afstelling hoef je de wartel alleen rond te draaien. Zwenkwielen zitten vast aan de wielspindel. De wielspindels worden in het frame gehouden door een klemsysteem. De zwenkwielen zijn voorzien van een rem, die altijd geblokkeerd moet staan tijdens het gebruik van de steiger. ASC schrijft een wiel voor met dubbele remwerking en in remmende positie dient het wiel in hartpositie van de framestaander te staan.

Schoren
Er zijn 2 soorten schoren, de horizontaal schoor en de diagonaal schoor. Horizontaal schoren zijn gemakkelijk te herkennen, zij hebben dezelfde lengte als het platform. Diagonaal schoren zijn langer en worden steeds diagonaal geplaatst vanaf de 2e sport van het frame naar de 6e sport van het tegenoverstaande frame.

Schoorklauwen
De klauwen klikken automatisch dicht. Pal wegtrekken en schoor optillen om weer te verwijderen. Controleer steeds de werking van de klauwen. Gebruik nooit gereedschap bij het verwijderen.

Voorloopleuningen
AGS dient men te plaatsen voordat de platforms geplaatst zijn in de steiger (vanaf de 2de sectie). Plaats de AGS op de 3de sport van het volgende frame. Maak nu het transportbandje los. Laat de buizen naar beneden hangen en klik de arm met het knikstuk in de vergrendeling zodat alle 2 de buizen star zijn. Pak de AGS nu vast bij de armen en plaats hem op de bovenste sport van het opvolgende frame. Klik de uiteinden van onderen op de sport. Met demonteren eerst het kliksysteem in de buis losmaken om hem te ontdoen van de spanning waardoor het geheel makkelijker te demonteren is.

of

AGS XS dient men te plaatsen voordat de platforms geplaatst zijn in de steiger (vanaf de 2de sectie). Plaats de AGS XS op de 3de sport van het volgende frame. Klik nu de armen los. Pak de AGS XS nu vast bij de armen en plaats hem op de bovenste sport van het opvolgende frame. Klik de korte uiteinden van onderen op de sport. Klik vervolgens het lange uiteinde vast in horizontale positie ten opzicht van de bovenste leuning. Met demonteren eerst het kliksysteem in de buis losmaken om hem te ontdoen van de spanning waardoor het geheel makkelijker te demonteren is.

Stabilisatoren
Stabilisatoren moeten steeds geplaatst worden bij steigerhoogte vanaf 4 meter platformhoogte. Stabilisatoren worden geleverd in een verstelbare uitvoering (Type 3 meter). Ze worden bij een vrijstaande steiger geplaatst als in figuur B en bij een steiger die tegen een gebouw staat als figuur A.

Borgvergrendeling van de werkvloer
De platformen zijn uitgerust met een aparte beveiligingsvergrendeling zodat deze bij wind niet uit de steiger kunnen waaien. Deze borgvergrendeling is uitgevoerd met een zelfborgende pen en/of windhaak op de platformhaak. Zorg dat de platforms altijd schoon zijn en onbeschadigd. Controleer altijd de werking van de eventuele luiken en sloten en uiteraard de opwaai beveiligingen. Check altijd de conditie van het loopvlak en tevens of de platforms gekeurd zijn en in welke Klasse (ASC = Klasse 3). Belast de platforms nooit boven de norm en laat nooit materialen achter op de platforms. Maak de platforms altijd eerst schoon, zowel vóór montage als vóór de demontage.

LET OP
Nooit een grotere afstand dan 2 meter tussen de platforms, Vergeet nooit de borging van de opwaai-beveiliging en een kantplankset op een werkvloer (kantplankset niet verplicht op passage of montagevloer).


Onderdelen specificatieOpbouwen rolsteiger

 1. Verstelbare binnenpoot met wiel
 2. Diagonale schoor
 3. Opbouwframe zonder borgpennen
 4. Opbouwframe (7 sporten)
 5. Horizontale schoor
 6. AGS of AGS XS voorloopleuning
 7. Werkvloer met luik
 8. Kantplankset (of schoprand)
 9. Stabilisator (3 meter verstelbaar)
 10. Tussenvloer
 11. Hulpsport


Vrijstaande aluminium rolsteigers altijd uitvoeren met 4 stabilisators en bij buitentoepassing hoger dan 8.2 meter vloerhoogte 120 kg ballast gebruiken!


Rolsteiger opbouwen

 1. Sorteer de diagonaal en horizontaal schoren op lengte. Controleer of alle materialen aan de jaarlijkse inspectielabels voldoen en kijk alle materialen na op schade. Bij twijfel contact opnemen uw dealer of ASC voor eventuele vragen. Aluminium Rolsteigers mogen alleen opgebouwd worden door mensen met genoeg en aantoonbare ervaring.

 2. Steek de wielstaanders met zwenkwielen in het frame (zonder borgpennen) langs de onderzijde. Zet de wielen gelijk op de rem.


 3. Klik een horizontaal schoor op zijn kant aan de staander en laat de schoor op de grond rusten.


 4. Klik nu de horizontaal schoor aan het andere frame, beide frames blijven nu staan.


 5. Plaats de 4 diagonaal schoren op de 2e sport van de het frame, en klik ze op de 6e sport van het tegenoverstaande frame. Plaats 4 diagonalen per sectie.


 6. De basissectie wordt nu waterpas gezet en zo nodig bijgesteld met de verstelbare wielstaanders.

 7. Leg nu een platform in de steiger om verder te gaan met opbouwen. Plaats het platform op de 3e sport.


 8. Plaats nu de volgende frames op de basissectie en plaats de borgclip in het onderste gat. Monteer nu de speed lock ASG of AGS XS voorloopleuning aan beide zijde.

  Door het bevestigen van de speed lock ASG of AGS XS voorloopleuning, worden beide opbouwframes een star geheel, door middel van een borgclip worden de frames aan elkaar vergrendeld.

 9. Plaats de stabilisatoren en zorg dat deze stevig op de grond staan, plaats altijd een stabilisator koppeling onder een sport (tegen het verschuiven).

 10. Leg nu een platform met luik tussen de speed lock ASG of AGS XS voorloopleuningen om de volgende sectie te plaatsen. Herhaal punt 8 en 10 naar gelang de hoogte van de steiger.

 11. Breng bij ieder passeerplatform, 2 speed lock ASG of AGS XS voorloopleuning aan.

 12. Platformen mogen maximaal 2 meter uit elkaar liggen.

 13. Klik nu de kantplankhouders aan de staander (net onder de clips) op de bovenste werkvloer en plaats de kantplanken (of schopranden) in de sleuven van de kantplankhouders.

 14. Controleer nogmaals of de steiger goed staat, de wielen geremd zijn en de stabilisatoren stevig op de grond staan.
  • Check de eventueel geplaatste verankeringen.
  • Check nogmaals of de steiger nog waterpas staat en op een stabiele ondergrond.

 15. Bij een gesloten werkvloer moet het platform met luik aan de buitenzijde van de vloer scharnieren (dat wil zeggen van binnenuit naar buiten).

Terug naar inhoud

 

Instructievideo's

Rolsteiger opbouwen met AGS voorloopleuningen
Rolsteiger opbouwen met AGS XS voorloopleuningen
Rolsteiger opbouwen met X-frame voorloopleuningenTerug naar inhoud

 

Downloads handleidingen


Download de opbouwinstructie voorloopleuningen

Terug naar inhoud